Projekt Erasmus+ v Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline

V septembri 2017 SOŠ stavebná v Žiline začala realizáciu bohatého programu prostredníctvom projektu Erasmus+  v spolupráci s partnermi z Nemecka, Poľska a Rakúska. Desiati žiaci z odborov murár, operátor stavebnej výroby, stolár a tesár dostali príležitosť zapojiť sa do odborného praktického vyučovania vo vzdelávacom centre vo Frankfurte/Oder v Nemecku.

Cieľom odbornej praxe murárov a operátorov bolo naučiť sa spôsoby pokládky dlažobných kociek z prírodného kameňa. Na záver vytvorili svoj projekt – logo školy. Výsledok ich práce bol vynikajúci, o čom svedčili  aj pozitívne hodnotenia ich nemeckého inštruktora. Sami žiaci sa vyjadrili, že by chceli vytvoriť takéto logo v areáli svojej školy.

Skupina stolárov a tesárov dostala za úlohu ručne opracovávať drevnú hmotu rezaním, vŕtaním, dlabaním a hobľovaním. Vďaka špeciálnym nástrojom a náradiu zhotovili rôzne tesárske spoje a tradičným spájaním drevených prvkov s drevenými nitmi vytvorili model detskej preliezky. Svoju šikovnosť a schopnosť zhotoviť prvky podľa výkresovej dokumentácie dokázali aj pri tvorbe dekoratívnych svietnikov.

Vďaka skvelej organizácii voľného času chlapci spoznali život v inej krajine Európskej únie. Navštívili hlavné mesto Berlín, kde sa zoznámili s históriou studenej vojny a jej symbolom – Brandenburskou bránou, spoznali známe filmové štúdio Babelsberg. V meste Postupim  navštívili zámocký park Sanssouci, ktorý je aj so zámkom zapísaný v zozname UNESCO a mnohé iné pamiatky.

V rámci oddychu sa zamerali na športovú činnosť – lezeckú stenu, futbal, stolný tenis a biliard, nadviazali nové priateľstvá s mladými ľuďmi z Poľska a Nemecka.

Vďaka medzinárodným projektom získavajú naši žiaci špeciálne kompetencie vo svojom odbore, prehlbujú si sociálne zručnosti, majú možnosť porovnať si spôsob práce v rôznych krajinách, zdokonaľovať sa, a tak sa lepšie a zodpovednejšie pripravovať na svoje budúce povolanie, čím zvyšujú svoju flexibilitu na trhu práce.