SOŠ stavebná v Žiline ukončila projekt Erasmus+ 2019

Stredná odborná škola stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline v mesiaci október 2021 úspešne ukončila projekt Erasmus+, ktorý začal ešte v roku 2019. Žiaci, odborní učitelia a majstri odbornej výchovy postupne absolvovali odborné zahraničné stáže v Nemecku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku. Roky 2020 a 2021 boli pre pandemickú situáciu u nás a vo svete pre rozvoj medzinárodných programov veľmi náročné a stali sa brzdou – spôsobili oneskorenie dokončenia tohto úspešného programu na našej škole.

Poslednou mobilitou bol pobyt 6 žiakov v októbri 2021 v Landesberufschule Zistersdorf, ktorá je školou zameranou na vzdelávanie inštalatérov a technikov energetických zariadení budov s  pôsobnosťou v celom Dolnom Rakúsku.

Žiaci 2. a 3. ročníka z odborov technik energetických zariadení budov, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a technik BOZP dostali príležitosť zapojiť sa do praktického vyučovania  s rakúskymi žiakmi. Po príchode boli ubytovaní v moderne zariadenom internáte, ktorý sa nachádza v zrenovovanej  historickej budove kaštieľa s automatickým vykurovaním a klimatickým zariadením.

Prvý deň sa začal prehliadkou školy, zoznámením sa s dielňami a internátom za doprovodu riaditeľa školy Wernera Seltenhammera. Žiaci videli dielne vybavené modernými nástrojmi, náradiami, strojmi určenými pre cvičné práce žiakov všetkých ročníkov. Prezreli si laboratóriá, priestory na voľnočasové aktivity a modernú jedáleň.

Hneď prvý deň poobede po oboznámení sa s bezpečnosťou pri práci sa začal pracovný program. Prvá téma – zváranie oceľových rúr autogénom. Nesmelé pokusy sa postupne menia na dobre zvládnuteľnú zručnosť. Samozrejme najprv správne pílenie správne odmeraných častí ocele. Na ohýbacích strojoch preukazujú žiaci zručnosť pri odhade uhlov a ich smerovania. V priebehu dvoch týždňov sa učia spájať a zvárať rúry rôzneho priemeru, vytvoriť otvor na rúre a prizvárať druhú časť, urobiť závit, redukciu na oceľovej rúre.

Druhá téma – letovanie a ohýbanie medených rúr. Opäť každý účastník dostal dokumentáciu, podľa ktorej mal zhotoviť časť vedenia pre teplú vodu, kúrenie. Správna príprava na letovanie, aby kapilárne spojenie rúr cínom bolo presné, zohráva dôležitú úlohu. Vyskúšali si spájkovanie s diódami rôzneho typu. Každý jeden žiak získava zručnosť na skúšobných spojoch a potom vytvorí svoje dielo podľa technickej dokumentácie.

Tretia téma –rozdielne spôsoby spájania rúr z  plastových materiálov rôzneho druhu pre teplú, studenú vodu a kanalizáciu- PPR. Žiaci predviedli hrdlovanie PVC rúr, spájanie HT rúr, rezanie a tesnenie závitu, lisovanie spojov za studena a tepla. Každé dielo, ktoré vytvorili, bolo samostatne hodnotené. Ukázalo sa, aké dôležité je príslovie: „Dvakrát meraj a raz rež“. Pritom precíznosť a matematické vedomosti, napr. Pytagorova veta, znalosť goniometrických funkcií  hrajú taktiež dôležitú úlohu.

Štvrtá téma – základy uvedenia do prevádzky  fotovoltaického systému. Pán Reinhardt Geyer vysvetlil dôležitosť využitia zelenej energie, aby sme zachránili planétu pre ďalšie generácie. Poukázal na vplyv rozličného počasia na výkon slnečného žiarenia. Po teórii sa žiaci  zoznámili s komponentmi fotovoltaických panelov rôzneho typu, s paralelným, sériovým a kombinovaným zapojením panelov a ich hodnotami. Dozvedeli sa o princípoch systému prepojenom so sieťou a o princípoch ostrovného systému. Pomocou praktického výučbového modelu simulovali žiaci situácie, ktoré vplývajú na výkon fotovoltaiky. Spoznali rôzne typy meničov jednosmerného prúdu z fotovoltaiky na striedavý. Na záver si prezreli fotovoltaické panely, umiestnené na streche školy, ktoré zásobujú elektrickým prúdom samotnú školu a internát. V rámci projektu vybudovania fotovoltaického systému pred školou bola vybudovaná elektro stanica pre elektro automobily prístupná pre verejnosť.

Mobilita v rámci projektu Erasmus+ znamená nielen profesijný rozvoj účastníkov, ale aj spoznanie kultúry a spôsobu života  v cudzej krajine.  Naši žiaci počas víkendu navštívili viac ako 2-miliónové  hlavné mesto Rakúska Viedeň, mesto slávnej cisárovnej Márie Terézie a Jozefa II., prezreli si historické centrum mesta. V nedeľu spoznávali okolie Zistersdorfu na bicykloch, ktoré dostali k dispozícii od školy. Slnečné počasie umocňovalo zážitky a dojmy. V rámci športových aktivít – futbal, stolný tenis – nadviazali priateľské kontakty s rakúskymi žiakmi.

Na záver boli zručnosti a vedomosti účastníkov slovne vyhodnotené. Žiaci dostali Europas mobility a certifikát, potvrdzujúci ich činnosti v rámci pobytu.

Naša škola si stanovuje za úlohu aktívne sa zapájať do projektov v programe Erasmus+ s cieľom podporiť  vedomostný a osobnostný rast účastníkov, zlepšiť  odborné zručnosti  a mäkké zručnosti žiakov. Medzinárodné projekty dávajú možnosť budúcim remeselníkom  zdokonaľovať sa, získavať vieru vo vlastné schopnosti ,pripravovať  sa zodpovednejšie na svoje povolanie. Vedú žiakov k samostatnosti. Umožňujú zvýšiť ich flexibilitu na trhu práce.