Učitelia na konferencii k digitálnemu vzdelávaniu v Lotyšsku

V rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo sa posledné dva marcové dni naši učitelia zúčastnili konferencie v lotyšskom meste Jelgava, na ktorej prezentovali vytvorené digitálne vzdelávacie materiály a podelili sa o svoje skúsenosti pri realizácii digitálnej stratégie s partnerskými  školami z Litvy a Lotyšska.

Digitálne vzdelávacie materiály boli vytvorené pre tri témy: Podlahové teplovodné vykurovanie, Tepelné čerpadlo a Solárne panely, pričom každá téma pozostáva z teoretického materiálu vo forme prezentácie, inštruktážneho videa na budovanie praktických zručností a e-testu na overovanie vedomostí žiakov. Materiály sú vytvorené v e-vzdelávacom systéme Edupage, kde sú umiestnené do štandardov, čo umožňuje zdieľanie materiálov so všetkými učiteľmi, ktorí vyučujú daný odborný predmet.

Konferencie sa okrem partnerských škôl zúčastnili aj zástupcovia mestskej správy, Lotyšskej univerzity prírodných vied a technológii a Lotyšskej komory umeleckých remesiel. Súčasťou programu konferencie boli aj odborné prednášky na zaujímavé témy, ako napríklad Prínos programu  Erasmus+ v rámci dlhodobého rozvoja škôl, Profesijný rozvoj učiteľov a žiakov v medzinárodnom prostredí, Digitálne vzdelávanie a zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov, Umelá inteligencia a online vzdelávanie, Reštaurovanie a výskum. Na záver prebehli zaujímavé diskusie účastníkov a prednášajúcich, ktoré moderoval zábavnou formou skúsený moderátor Haralds Burkovskis.

Konferencia prebiehala v historickej budove kaštieľa, ktorá je v správe partnerskej školy Zalenieki Commercial and Craft School (SOŠ obchodu a remesiel). V areáli kaštieľa sa v pôvodných hospodárskych budovách zreštaurovanými žiakmi školy nachádzajú dielne praktického vyučovania, v ktorých žiaci umeleckých a drevárskych odborov vykonávajú odbornú prax. Prvý deň sme ukončili spoločnou večerou v príjemnom prostredí reštaurácie v historickom centre mesta Jelgava, kde sme nadviazali priateľské vzťahy s partnerskými školami.

Na druhý deň sme sa spolu s partnerskými školami stretli v priestoroch zasadačky mestského úradu Jelgava s projektovou manažérkou Lelde Šantare, ktorá je zamestnaná v odbore vzdelávania a medzinárodných projektov, kde sme prezentovali konkrétne projekty a dohodli sa na ďalšom postupe ukončenia projektu.

Popoludní sme si pozreli mestskú časť Jelgavy s pôvodným architektonickými budovami, v jednej z nich v zreštaurovanej budove sa nachádza múzeum, kde sme mali možnosť prostredníctvom interaktívnej prehliadky vidieť život typickej sedliackej rodiny. Pred odletom sme stihli ešte krátku prehliadku historickej Rigy.

Odlietali sme spokojní a plní motivácie, pracovných nápadov, zážitkov a nových priateľstiev.