Učitelia na workshope partnerov projektu Erasmus+ v Poľskej Poznani

V dňoch 21. – 22. marca 2019 prebehlo už tretie stretnutie partnerov projektu v rámci programu Erasmus+ – Strategické partnerstvo „Získavanie odborných pracovníkov v stavebníctve.“  Tentokrát bolo stretnutie v Poľsku a  hostiteľom bola Stavebná škola v Poznani  spolu s Veľkopoľskou stavebnou komorou, ako riadiacim orgánom školy (Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu a Wielkopolska Izba Budownictwa).

Spolu s nami sa stretnutia zúčastnili zahraniční partneri z Poľska, Bulharska, Lotyšska, Rumunska a Nemecka. Našu školu zastupovali pedagogickí pracovníci – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie Tibor Slyško, učiteľ odborných predmetov Ján Kováč, učiteľ anglického jazyka Ján Priesol a hlavný majster praktického vyučovania Pavol Dubovec.

Prvý deň prebehol vo forme zoznamovania sa delegátov, ktorí sa doterajších aktivít projektu zatiaľ nezúčastnili a výmeny najnovších skúseností medzi členmi projektu. Druhý deň sme pokračovali workshopom v centrále firmy WPIP v priestoroch Smart Building Center Jasin. V úvode riaditeľ školy Arkadiusz Dratwa predstavil Stavebnú školu v Poznani a prezentoval  spôsoby získavania žiakov k naplneniu vlastných študijných odborov.

Na skúsenosti predstaviteľov školy nadviazal zástupca Veľkopoľskej stavebnej komory a zoznámil nás so spôsobom podpory školy z pohľadu zamestnávateľov v stavebných činnostiach. Zároveň oboznámil prítomných s historickým priebehom postupnej zmeny profesií v stavebníctve v období posledných sto rokov.

Nakoniec zástupca firmy WPIP Poznaň prítomným predstavil ich spoluprácu so školou a  referencie zhotovených stavieb, pričom prezentoval úspechy v oblasti projektovania a výstavby nízkoenergetických budov. Prezentáciu ukončil exkurziou v priestoroch sídla firmy, v ktorej sme sa nachádzali, a pri jej realizácii boli použité najnovšie skúsenosti pri navrhovaní takýchto typov budov.

Záver workshopu vyplnila diskusia, počas ktorej postupne zástupcovia škôl uviedli skúsenosti, ako zatraktívniť odborné vzdelávanie mladým ľuďom v súlade s prístupom k najnovším trendom v stavebníctve a najnovším technikám v odbornom vzdelávaní, vrátane aplikácie digitálnych technológií v stavebníctve.

Všetkých obzvlášť zaujalo, ako dať budúcim žiakom do povedomia stavebné povolania, najmä deťom už na základných školách a  ako rozšíriť spoluprácu s  rodičmi pri výbere povolania.

Našimi hostiteľmi sme boli pozvaní na slávnosť 60. výročia založenia Stavebnej školy v Poznani, ktorej súčasťou bol aj kultúrny program, v ktorom nás žiaci previedli históriou školy od vzniku až po súčasnosť.

Budúce stretnutie partnerov projektu Erasmus+ Strategické partnerstvo sa uskutoční v Lotyšsku.