V každom sa skrýva tvorivý potenciál!

Zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy je aj cieľom iniciatívy Európskej komisie, ktorá každoročne vyhlasuje  Európsky týždeň odborných zručností. Stredná odborná škola stavebná v Žiline otvára každoročne priestory praktického odborného výcviku pre žiakov základných škôl v našom kraji. Mladí ľudia, ich rodičia a dospelí každý deň rozhodujú o svojej kariére. Naše podujatie im môže pomôcť presvedčiť sa o výhodách spojených s OVP.

V školskom roku 2017/2018 sa do iniciatívy zapojila Spojená základná škola z Belej, pre ktorú sme pripravili autobus, aby si 44 žiakov z 8. ročníka prišlo vyskúšať prácu v odboroch murár – obkladač, inštalatér a stolár.

10. novembra 2017 priamo V dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste si chlapci a dievčatá vyskúšali svoju zručnosť pri práci s drevom – merali, pílili, rezali, šmirgľovali, spevnili časti hranolčekmi a spájali drevené prvky klincami, aby si nakoniec vytvorili vtáčie krmítka.

V inštalatérskej dielni sa naučili ako rezať PVC rúry, hrdlovanie PVC rúr, spájanie HT rúr, rezanie a tesnenie závitu. Tretia skupina spoznala prácu murára – obkladača. Tvorila mozaikové sebou navrhnuté vzory a lepila ich na sadrokartónové dosky. Nabrať sily im pomohlo aj malé občerstvenie, ktoré sme pre nich pripravili.

Každá skupina sa pustila s veľkým elánom do práce pod vedením našich skúsených majstrov – p. Pekára, Calaja, Marčeka a Milúcha. Žiaci spoznali rôzne druhy pracovného náradia, nástroje a materiál. Po ukončení prác si mohli zobrať svoje výtvory do školy. Na záver dostali certifikáty a propagačné materiály, aby im pripomínali ich novú tvorivú skúsenosť.

Takéto podujatie dáva mladému človeku možnosť uvedomiť si, že v každom z nás sú ukryté zručnosti a tvorivý potenciál. Niektoré talenty hneď vidieť, iné sú skryté. Prebúdza v mladom človeku pozitívny vzťah k manuálnej práci a snáď si aj takýmto spôsobom vychováme zručných remeselníkov. Je potreba, aby si verejnosť, rodičia a mladí ľudia uvedomili, že „Remeslo má zlaté dno“.