Výmena basketbalových košov

Na základe kladného vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl 2022“, boli našej škole poskytnuté finančné prostriedky pre projekt s názvom „Spojme sa pre basketbal“ v sume 3500 €.

Telocvičňa na Strednej odbornej škole stavebnej v Žiline je známa tým, že sa v nej hráva basketbal. Basketbal sa hrá na vyučovaní telesnej a športovej výchovy, na basketbalovom krúžku,  ale aj v poobedňajších  hodinách ju využívajú  mládežnícke basketbalové kluby zo Žiliny a široká verejnosť. Taktiež sa dlhé roky v našej telocvični hrávala aj mestská basketbalová liga, ktorá zastrešuje tímy nielen zo Žiliny, ale aj z iných miest Žilinského kraja, napríklad z Oravy, z Kysúc a z Turca.

Veľký počet basketbalových zápasov a tréningov, ktoré sa odohrali v našej telocvični mal za následok aj opotrebovanie materiálno – technického zabezpečenia, hlavne basketbalových dosiek a košov a ich upevnenia.

V máji 2022 vďaka úspešnému projektu prebehla výmena starých basketbalových konštrukcií,  drevených dosiek a basketbalových obručí za nové sklopné basketbalové konštrukcie a sklo – akrylové dosky so sklápacími obručami.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné prostriedky a za vylepšenie materiálno – technického vybavenia pre basketbal.