Združenie rodičov školy

Vážení rodičia!
Srdečne Vás pozývame na ZRŠ 1. – 4. ročníkov, ktoré sa uskutoční

26.04.2022 (utorok) o 15:30 hod.