Žiaci a majstri odborného výcviku na stáži v Španielsku

V čase od 12. – 25. mája 2019 sa vybraní žiaci študijného odboru technik energetických zariadení budov, učebného odboru inštalatér a majstri odbornej výchovy v sprievode učiteľa anglického jazyka zúčastnili vďaka projektu Erasmus+ výmennej praxe v španielskom prímorskom meste Pontevedra, nachádzajúceho sa v Galícii.

Privítal nás pán Pazos, riaditeľ agentúry Erasmus, s ktorým sme mali úvodnú večeru v mieste nášho prechodného bydliska, v hoteli Madrid v Pontevedre.  Samotné mesto sme postupne spoznávali počas nasledovných dní aj s pomocou sprievodkyne, hlavne jeho historické centrum s množstvom úzkych uličiek, kostolov, námestí pomenovaných podľa jednotlivých remesiel a kaviarní. Mesto a zároveň celá oblasť Galície je známa zeleňou, prírodou, kopcami a malebnými domčekmi s typickou oranžovou strechou, ktoré dotvárajú vzhľad krajiny. Spolu so susedným mestom Marín je Pontevedra dôležitá najmä z hľadiska rybolovu. Ryby, chobotnice, kraby a mušle boli tradičné mestské špeciality. Počas prvého dňa sme taktiež navštívili školu gastronómie, kde sme mali aj slávnostný uvítací obed.

Žiaci pracovali každý pracovný deň podľa ich študijného zamerania. Žiaci z učebných odborov  pracovali v inštalatérskej firme, kde v spolupráci s majstrom opravovali inštalácie nielen na firme, ale aj v jednotlivých domoch v meste Marín. Elektrikári zo študijných odborov pracovali vo firmách umiestnených približne pol hodinu cesty z mesta Pontevedra, kde si trénovali zapájanie elektrických obvodov. Počas druhého týždňa praxe sa taktiež dostali k elektrickým prácam aj vo vojenskej zóne na neďalekej vojenskej základni, kde rovnako museli uplatniť svoje praktické zručnosti v práci s elektrickými zariadeniami. Majstri odbornej výchovy robili exkurzie po vybraných stavebných firmách, kde sa oboznamovali s používanými technológiami a materiálmi.

Cez víkend spolu celá skupina absolvovala poznávacie výlety – v piatok sme navštívili Portugalsko – mesto Braga, pútnické miesta ako Bom Jesus do Monte a Santuário do Sameiro. Počas obeda nás privítal Kampus pre študentov v Barcelose, ktorý tiež patrí do projektu Erasmus+. Na ceste späť sme sa ešte zastavili v pohraničnom mestečku Valenca do Minho. V sobotu sme zavítali do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela, do ktorého každodenne prichádzajú skupiny pustovníkov, aby navštívili omšu v katedrále sv. Jakuba, kde sa nachádzajú jeho pozostatky. Druhou zastávkou bolo mesto Lugo, kde sa nachádzajú časti opevnenia postaveného Rimanmi.

Žiaci a majstri navštívili Technickú strednú školu elektroniky – školu zameranú na zváranie a školu zameranú na pestovanie rastlín a drevín. Na záver nášho pobytu sa k nám pripojil na monitorovanie projektu aj riaditeľ našej školy Josef Ilčík spolu s organizátorkou projektov Jankou Oravcovou. Dohodli nové kontakty na stavebné firmy, v ktorých budú žiaci budúci školský rok v rámci nového projektu Erasmus+ praxovať.

Takéto výmenné pobyty spojené s odborným vzdelávaním a spoznávaním kultúry rôznych európskych krajín sú pre ďalšie štúdium žiakov a ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce nesmierne dôležité, pretože rozvíjajú praktické zručnosti, odborné vedomosti, jazykové a sociálne kompetencie.