CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE GEBERIT 2024

Žiaci III.G – učebný odbor inštalatér a IV.D – študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa zúčastnili na certifikačnom školení spoločnosti GEBERIT. Konalo sa v stredu 7. februára 2024 v prednáškovej sále na dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline. 

Globálne pôsobiaca skupina GEBERIT je európskym lídrom v oblasti sanitárnych produktov. Výrobná sieť zahŕňa 26 výrobných zariadení, z ktorých 4 sa nachádzajú v zámorí. Skupina má sídlo v Rapperswil – Jona vo Švajčiarsku s takmer 12 000 zamestnancami.

Školiteľ Mgr. Benetin žiakov oboznámil najprv s históriou spoločnosti, ako aj s historickým vývojom sanitárnej techniky – splachovacej nádržky. Neskôr si predstavili sanitárnu techniku, jej správnu montáž a servis. Žiakov zapájal do diskusie a žiaci sa pýtali a aj veľa sa dozvedeli. Výstupom zo školenia je certifikát pre zúčastnených žiakov. Certifikát, ktorý žiakov oprávňuje na montáž a poskytovanie predĺženej záruky produktov, dostanú žiaci na konci štúdia spolu s výučným listom a maturitným vysvedčením. Na školení sa zúčastnila aj učiteľka odborných predmetov Ing. Katarína Kudlová.  

Ďakujeme školiteľovi Mgr. Jurajovi Benetinovi zo spoločnosti GEBERIT, že nás navštívil, za spoluprácu a materiálnu podporu pri výučbe našich žiakov.