CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE HANSGROHE 2024

SOŠ stavebná v Žiline pravidelne pripravuje pre svojich končiacich žiakov certifikačné školenia od významných stavebných firiem – dodávateľov sanitárnych systémov a  technológií.

V utorok 6. februára 2024 sa predstavila v prednáškovej sále na Bánovskej ceste 9 v Žiline nemecká spoločnosť HANSGROHE, založená v roku 1901. Certifikačného školenia sa zúčastnili žiaci IV.C študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Školiť prišli zástupcovia spoločnosti pán Kmak a Majerčík. Aby prednáška nebola len pasívna, školitelia žiakov počas prednášky aktívne zapájali do práce a komunikovali spolu.

Pracovali aj s katalógmi a cenníkmi produktov. Skupinám žiakov zadali konkrétne úlohy – vypracovať ponuku/projekt na vybavenie kúpeľne sanitárnou technikou aj s cenovou ponukou. Svoje práce žiaci potom po skupinách prezentovali.

Počas školenia predstavili vzorky výrobkov a cez inštruktážne videá bola vysvetlená správna montáž týchto výrobkov, prezentovali aj inovovaný iBox universal 2. Tí, ktorí sa zúčastnili, dostanú od spoločnosti certifikát, ktorý ich oprávňuje na montáž a poskytnutie predĺženej záruky na výrobky.

Zástupcom spoločnosti ďakujeme za sponzorovanie 13. ročníka súťaže Mladý stavbár, pomoc pri nábore žiakov na Dni otvorených dverí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.