Charitatívna zbierka „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

Prichádza vianočný čas, čas radosti a pokoja a zároveň obdobie, v ktorom každý chce potešiť blízku osobu malým darčekom. Žiaci našej školy aj tento rok prejavili svoje dobré srdiečka so seniormi žijúcimi osamelo alebo v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb zapojením sa do 6. ročníka akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“

Krabice mali obsahovať z každého trošku – niečo sladké, niečo slané, niečo teplé, niečo mäkké, niečo na zábavu a niečo zo srdca.

V tomto roku sme sa rozhodli zozbierať materiál na naplnenie krabíc, ktoré potom zabalili  koordinátorky zbierky presne na „mieru“ pre seniorov. Okrem toho sme tvorili vianočné pozdravy pre obdarovaných a do obálok so známkami sme zabalili aj vianočné pozdravy, ktoré môžu seniori vypísať a poslať svojim známym. V rodinám žiakov aj zamestnancov sa do prípravy materiálu zapojili aj menšie deti a  nakreslili vianočné pozdravy alebo darovali svoje hračky.

Pri odovzdávaní materiálu sme zažili aj zábavu, nakoľko prišlo veľmi malé auto a spolusediaci vodičky mal na kolenách uložené krabice až po nos.

Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým žiakom a ich rodičom – darcom a triednym učiteľom, ktorí akciu slovne šírili medzi žiakmi a prispeli k zozbieraniu materiálu. Veríme, že si všetci spomenú na neznámych obdarovaných aj pri sviatočnom stole a bude ich tešiť pocit z dobrého skutku.

Bližšie informácie nájdete na https://www.kolkolasky.sk/o-nas/