DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 30. január 2024

V rámci náborových aktivít každoročne pripravujeme na našej škole Deň otvorených dverí, ktorý je určený najmä pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť.

Počas tohto dňa naši žiaci sprevádzajú záujemcov o štúdium,  ktorým v rámci jednotlivých učební vysvetlíme, ako budú vedieť využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti, urobíme im prehliadku školy, povieme informácie k študijným a učebným odborom. Taktiež majú možnosť prezrieť si s odborným výkladom dielne praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9 v Žiline.

30. januára 2024 sme pripravili v poradí už tretí Deň otvorených dverí. Okrem iných aktivít mali žiaci možnosť napísať si aj cvičné testy z matematiky a slovenského jazyka a otestovať tak svoje vedomosti. Spolu s rodičmi navštívili aj odbornú prezentáciu výrobkov a spoločnosti Hansgrohe, s ktorou škola dlhodobo spolupracuje v rámci vzdelávania žiakov a medzinárodnej súťaže „Mladý stavbár“, ktorú organizuje naša škola.

Zároveň by sme radi spoločnosti Hansgrohe poďakovali za ceny, ktoré získali žiaci v súťažiach v rámci prezentácie a predovšetkým za učebné pomôcky, ktoré venovali pre našich žiakov – podomietkové základné teleso iBox universal 2, sprchové hlavice a rôzne novinky z kúpelňového príslušenstva.

Ďalšie náborové aktivity, ktoré sme realizovali, boli zamerané na stretnutia s rodičmi a žiakmi priamo v základných školách, na rodičovských združeniach, pri komunikácii s výchovnými poradcami a Burzy stredných škôl.

Samozrejmosťou je propagácia školy v novinách a internetových portáloch, na webovej stránke školy a sociálnych sieťach našej školy.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa aktívne zapojili a tešíme sa na nových žiakov v ďalšom školskom roku!