Exkurzia – 5. pluk špeciálneho určenia, Žilina

Vo štvrtok 15. júna 2023 žiaci I.G triedy (učebný odbor murár, inštalatér) spolu s triednou učiteľkou Ľubicou Hoskovcovou navštívili vojakov z 5. pluku špeciálneho určenia, kde mali možnosť oboznámiť sa so životom za múrom kasární. Po privítaní pri vstupnej bráne a úvodných pokynoch žiakov previedli areálom, porozprávali o tréningoch a spôsobe života v pluku a zaviedli ich do prednáškovej miestnosti. Po prednáške mali možnosť žiaci vidieť rôzne historické zbrane, uniformy, fotografie,…

Nasledovalo rozdelenie do 5 skupín a premiestnenie sa ku stanovištiam. Každé stanovište malo iné tematické zameranie – zdravotná príprava, topografia, streľba zo vzduchovky, zbrane a autá. Pre žiakov to bol úžasný zážitok, pretože je lepšie raz vidieť ako 100x počuť.

Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu, vojakom za ochotu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!