Finančná gramotnosť 2024

V mesiaci február sa na našej škole uskutočnili odborné prednášky na tému – Finančná gramotnosť pre všetky prvé ročníky. Žiaci sa prostredníctvom lektorky Márie Janíkovej zo spoločnosti PARTNERS GROUP dozvedeli mnoho dôležitých informácií, ktoré využijú v bežnom živote. Pútavou formou im vysvetlila základné pojmy zo sveta financií a v závere sa zapojili aj do diskusie.

Ďakujeme za profesionálny prístup, zaujímavú prednášku, možnosť aktívneho zapojenia žiakov a ukážku konkrétnych príkladov zo života. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.