ODBORNÉ ŠKOLENIE – Solárne Panely s.r.o.

V utorok 16. apríla 2024 sa žiaci v odbore technik energetických zariadení budov (I.C, III.C, IV.C) zúčastnili odborného školenia, ktoré zrealizovali technici a konateľ firmy Solárne Panely s.r.o. z Dolnej Stredy v areáli našej školy na Tulipánovej ulici v Žiline. Odborné školenie je pre žiakov IV.C prínosom aj k praktickej časti maturitnej skúšky, ktorá ich čaká v máji.

Vzájomnú spoluprácu s firmou sme nadviazali na výstave CONECO RACIOENERGIA 2024 v Bratislave, kde sme prezentovali našu školu a odbory, vrátane študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Náplň školenia pozostávala z  odbornej prezentácie a praktickej montáže, ktorú realizovali naši budúci maturanti zo IV.C pod odborným vedením technikov. Asistovali im pri sériovom zapájaní fotovoltických panelov, ktoré boli umiestnené v exteriéri školy.

Žiaci spolu s technikom pracovali na montáži fotovoltického systému, krimpovali vodiče kabeláže fotovoltického ostrovného systému, merali elektrické veličiny – napätie a prúd na meniči fotovoltických panelov, digitálnych a ručičkových meracích prístrojoch.

Odborné školenie sa im veľmi páčilo a veríme, že si zdokonalili svoje odborné vedomosti a zručnosti.

Ďakujeme spoločnosti Solárne Panely s.r.o. za ich čas a ochotu, s ktorou sa venovali našim žiakom a už teraz sa tešíme na budúcu spoluprácu.