Hviezdoslavov Kubín 2024

Hviezdoslavov Kubín patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku, prostredníctvom ktorej sa prezentujú literárne hodnoty textov tradičného, ale aj súčasného umenia.

Prehlbuje sa nimi literárne poznanie mladých interpretov, kultivuje sa ich jazyk, zmysel pre rytmus a v neposlednom rade sa rozvíjajú aj interpretačné schopnosti a nadanie žiakov. V súvislosti s touto súťažou sa na pôde našej školy dňa 7. marca 2024 uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

V umeleckom prednese poézie a prózy súťažili žiaci prvých a druhých ročníkov všetkých študijných odborov. O víťazoch rozhodovala trojčlenná porota v zložení pedagógov Mgr. Natálie Šamajovej, Mgr. Veroniky Ledajovej a Mgr. Dany Jakubesovej.

Svojím výkonom v umeleckom prednese poézie najviac zaujal žiak II. A triedy – Viliam Vilina, ktorý sa stal víťazom súťaže. Druhé miesto obsadil žiak II. C triedy – Dávid Pilko. Tretie miesto bolo udelené žiakovi II. B triedy  – Samuelovi Šutaríkovi. Porota všetkým zúčastneným poďakovala za účasť a príjemný estetický zážitok.