Každoročná slávnosť prijímania prvákov do radu žiakov SOŠ stavebnej sa aj tento rok konala v príjemnej a veselej atmosfére. V úvode imatrikulácií sa žiaci tried I.A, I.B, I.C a I.D predstavili a porozprávali o svojich záujmoch. Dozvedeli sme sa, že veľa žiakov sa venuje športovaniu nielen rekreačne, ale aj v rôznych kluboch, majú radi cestovanie, návštevy koncertov a stretnutia s priateľmi, ale počuli sme i o ojedinelých záľubách ako členstvo v klube priaznivcov historických vozidiel, či veľkochov zajacov.

Členovia  Žiackeho parlamentu pripravili program v štýle predvianočného obdobia. Prváci predviedli svoje zručnosti a vedomosti pri súťaží v príprave výzdoby triedy – najdlhšej vianočnej reťaze z papiera a pri výrobe ozdôb na stromček – ich úlohou bolo narysovať a zlepiť zadané geometrické telesá.

Ďalej pripravovali darčeky pre svoje triedne učiteľky – najväčšiu balónovú kyticu a náhrdelník z chrumiek. Darčeky boli úplne super a vyrobené z lásky. Na problémy s ihlou a niťou, ceruzkou, pravítkami a nožnicami či lepidlom žiaci zabudli pri plnení ďalších zábavných úloh ako stavanie najvyššej veže z kociek a vytvorení múmie – obalenie spolužiaka papierom – bola to úsmevná úloha pre najnižšieho a najvyššieho žiaka v triede. V závere imatrikulácií predniesli zástupcovia tried slávnostný sľub prvákov a všetci žiaci sľub spečatili odtlačkami prstov. S úsmevom sa rozišli domov.

Ďakujeme organizátorom za pripravený zábavný program, prvákom za skvelú atmosféru a súťaživosť.

Milí prváci, nech sa Vám v našej škole darí a cíťte sa každý deň príjemne v kolektíve svojich spolužiakov.