Naša škola excelovala na celoštátnej súťaži z predpisov BOZP

Dňa 5. mája 2022 sa uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – 47. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz (IOZ). Akcia sa konala v hoteli REGIA v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP. Súťaž prebiehala  v troch okruhoch – všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP, testová časť  a praktické simulované situácie.

SOŠ stavebnú v Žiline reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov – z III.A (študijný odbor BOZP) Aneta KovalikováMatúš Sány, z II.A (študijný odbor BOZP) Matúš Hronec. Žiaci podali perfektný tímový výkon a obsadili prvé a tretie miesto v súťaži jednotlivcov. Pri účasti 42 súťažiacich zo 14 stredných škôl získali aj celkové víťazstvo medzi strednými školami a aj víťazstvo medzi stavebnými strednými školami.

Celkovou víťazkou tohto ročníka sa stala Aneta Kovaliková a tretie miesto obsadil žiak Matúš Hronec. Prvý traja jednotlivci boli ocenení tabletom. Za tímové víťazstva dostali športové smart hodinky a poukaz na víkendový pobyt v Hoteli Sorea. Okrem toho priniesli pohárové trofeje a diplomy.

Naši žiaci podali vynikajúci výkon, čím potvrdili kvalitu prípravy zo strany školy a svoje schopnosti tieto vedomosti zúročiť. Poďakovanie patrí aj p. učiteľovi Miroslavovi Klučkovi, ktorý ich na súťaž pripravoval. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!