Naša škola obhájila 1. miesto na celoštátnej súťaži z predpisov BOZP

Dňa 8. júna 2023 sa uskutočnilo súťažné vzdelávacie podujatie – 48. ročník celoštátnej súťaže stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizátorom tejto súťaže je každoročne Integrovaný odborový zväz (IOZ). Akcia sa konala na pôde našej školy. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súťaž sa konala v súlade s propozíciami schválenými Predsedníctvom IOZ. Na priebeh súťaže dozerala a súťaž hodnotila komisia zložená z odborníkov v oblasti BOZP.

Prebiehala  v troch okruhoch – Všeobecné právne a ostatné predpisy BOZP, Testová časť a Praktické simulované situácie.

Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov v zložení Aneta Kovalíková, Juraj Puchoň zo IV.A triedy a Matúš Hronec z III.A triedy, všetci žiaci študujú odbor BOZP.

Naši žiaci podali vynikajúci tímový výkon a obsadili 1. miesto v súťaži medzi zúčastnenými strednými školami a aj víťazstvo medzi stavebnými strednými školami. Stali sa teda absolútnymi víťazmi! Za tímové víťazstvo dostali športové inteligentné hodinky a poukaz na víkendový pobyt v Hoteli Sorea. Okrem toho boli ocenení pohárovými trofejami a diplomami.

Naša škola obhajovala víťazstvo z predchádzajúceho ročníka – podarilo sa to aj v domácich podmienkach,  hoci to býva obvykle náročnejšie. Žiaci dôstojne reprezentovali našu školu za  čo im vyslovujeme poďakovanie a srdečne im gratulujeme!

Viac fotografií nájdete na https://ioz.sk/48-rocnik-sutaze-bozp%e2%94%82zilina-8-9-6-2023/