Naši učitelia na odbornej stáži v talianskom Foligno

V rámci programu Erasmus+ sa v dňoch 14. – 27. októbra traja učitelia našej školy zúčastnili odbornej stáže v talianskom meste Foligno. Učitelia odborných predmetov p. Helbichová a p. Kováč a učiteľ anglického jazyka p. Mašlej boli na druhý deň po pricestovaní a ubytovaní v hoteli privítaní v Technicko-technologickom inštitúte Leonardo da Vinci. Učitelia odborných predmetov Luca Sbraletta a Alessandro Preziosi spolu s učiteľkou anglického jazyka Tizianou Tordi tu pre nich pripravili bohatý program zameraný predovšetkým na fotovoltaické a solárne systémy vykurovania a ohrevu TUV.

Najskôr našim učiteľom predstavili svoju školu a jej odborné učebne a laboratóriá, čo bola skvelá príležitosť pozrieť si možnosti odborného vyučovania v hosťovskej krajine a poučiť sa i o talianskom systéme školstva. Oboznámili sa aj s niektorými výsledkami práce žiakov, ako boli napríklad projekty solárnych elektrární. Zaujímavosťou bol aj elektromobil, ktorý žiaci vyrobili úpravou starého golfového vozíka. Učitelia našej školy dostali príležitosť zajazdiť si na tomto elektromobile a následne im v ňom Luca Sbraletta urobil aj prehliadku historického centra mesta Foligno.

Hlavný program prebiehal v novej odbornej učebni vybavenej najmodernejšou technikou, ku ktorej patrili počítače, 3D tlačiarne, zariadenie na laserové rezanie či dokonca humanoidný robot Nao. Počas dvoch týždňov mali učitelia možnosť vyskúšať si prácu s týmto vybavením. Naučili sa pracovať v grafickom programe na vytváranie modelov pre 3D tlač a upravovať fotografie na laserové vyrezávanie.

Ťažiskovou témou programu boli fotovoltaické systémy, ktoré tvoria v Taliansku jeden z hlavných zdrojov elektrickej energie a teplej vody. Teoretické znalosti o ich fungovaní talianski učitelia simultánne prepájali s praktickými zručnosťami o projektovaní a realizácii takýchto systémov aj pre slovenské podmienky. Svojim hosťom predstavili postup pri návrhu systému pre dom jedného z nich.

Pomocou Google Earth vyhľadali satelitný snímok domu a v grafickom programe spoločne navrhli možnosti uloženia solárnych panelov na strechu s ohľadom na jej orientáciu podľa svetových strán. Využili pritom aj online software Európskej komisie PVGIS, ktorý na základe dát o slnečnej radiácii a teplotách umožňuje projektovať systémy s čo najefektívnejšími výsledkami. Okrem uloženia panelov bolo dôležitou súčasťou navrhnúť aj elektrické zapojenie systému, ku ktorému patril menič jednosmerného prúdu na striedavý, ochranné zariadenia, poprípade batéria na uskladnenie nevyužitej energie. Učitelia tu tak získali cenné poznatky o fotovoltaických systémoch, ktoré budú môcť využiť pri výučbe na našej škole pre žiakov študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Súčasťou programu boli aj dve odborné exkurzie do solárnych elektrární. Tie pre taliansku stavebnú spoločnosť Gruppo Benvenuto navrhol jeden z bývalých žiakov školy. Prvá, menšia z nich, sa nachádzala priamo v meste Foligno na jednej z budov patriacich spoločnosti. Tejto návštevy sa v rámci monitoringu zúčastnil aj riaditeľ školy p. Ilčík, spolu s koordinátorkou zahraničných projektov p. Oravcovou. Druhá, väčšia elektráreň, bola vybudovaná na streche súkromnej budovy, ktorú si spoločnosť prenajímala. Takýto prenájom striech budov za účelom montáže fotovoltaických systémov je v Taliansku bežnou praxou.

Počas voľných víkendových dní bol pre našich učiteľov pripravený aj kultúrny program, ktorým bola prehliadka dvoch miest so sprievodkyňou. Najskôr sa vybrali do Assisi, rodiska sv. Františka, ktoré ich očarilo svojou stredovekou atmosférou. Druhým bola Perugia, hlavné mesto regiónu Umbria, v ktorom v tom čase prebiehal u miestnych veľmi populárny festival čokolády. Posledný voľný deň pred odletom využili ešte na návštevu Večného mesta – Ríma. Na Slovensko sa tak učitelia vrátili nielen so skúsenosťou s projektovaním fotovoltaických a solárnych systémov, ale i obohatení o kultúrne a personálne zážitky s talianskym prostredím a jeho ľuďmi.