Návšteva zo Španielska v rámci programu Erasmus+

V rámci medzinárodnej súťaže „Mladý stavbár 2019“ a programu Erasmus+, nás navštívil Xosé Manuel Portela Pazos – riaditeľ organizácie Asociación Youth Neet Solutions NGO pôsobiacej v Španielsku.

Po ubytovaní sa v hoteli BOSS v Žiline sme sa spoločne zúčastnili medzinárodnej súťaže na Bánovskej ceste. Veľmi srdečne sa zvítal so žiakmi a učiteľmi odborného výcviku, ktorí boli na mobilite v Pontevedra v Španielsku.

Zaujala ho široká spolupráca s množstvom škôl odborného vzdelávania zo Slovenska a Česka a navrhol, že v budúcom ročníku sa zúčastní aj on so žiakmi zo stavebných odborov a bude prezentovať svoju krajinu. Na druhý deň v priestoroch školy na Tulipánovej ulici pripravil prezentáciu svojej školy a mesta Pontevedra a Marin pre žiakov a učiteľov. V rámci diskusie rozprával o systéme vzdelávania a živote mladých ľudí v Španielsku. Prezrel si aj priestory ubytovania na internáte.

Na záver pobytu navštívil  firmu MARUNA, s.r.o. v Terchovej, ktorá je zapojená do duálneho vzdelávania. Priestory drevospracujúcej firmy nám ukázal Ladislav Maruna – jeden z majiteľov firmy a zároveň predstavil aj produkty svojej firmy – drevenice v časti Marunovie.

Po zaujímavej prehliadke, a ako býva dobrým zvykom našej školy, riaditeľ školy Josef Ilčík pozval Xosé Manuela Portelu ochutnať typické národné špeciality v Terchovej. Počas priateľskej debaty obidvaja predstavitelia škôl potvrdili, že naša spolupráca sa rozšíri a v budúcom projekte prídu žiaci zo Španielska k nám na Slovensko.