Odborná exkurzia – CONECO RACIOENERGIA 2023

Žiaci našej školy tradične navštívili najväčšiu výstavu na Slovensku zastrešujúcu prakticky všetky odvetvia týkajúce sa stavebníctva CONECO 2023, ktorá každoročne prináša nové trendy a inovácie v stavebníctve a architektúre.

Pod jednou strechou tu nájdu návštevníci takmer všetko potrebné pre výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu či už rodinných domov, výrobných hál, ale aj administratívnych budov a inžinierskych sietí.

Výstava sa niesla v duchu svetového trendu ochrany životného prostredia,  využívaním obnoviteľných zdrojov energie a minimalizovania nárokov na spotrebu energií s najnovšími materiálmi, technológiami a poznatkami. Dominovali obnoviteľné zdroje energie a značnú časť výstavy predstavovala fotovoltika. Žiakov tiež zaujali novinky vo výstavbe domov pomocou drevo štiepkových tvárnic, rašelinových blokov a výstavby keramických domov.

Neobišli sme ani firmy vystavujúce nové trendy v oblasti vykurovania a novinky v inštalačných materiáloch a rozvodoch. Tu nás najviac zaujal progres týkajúci sa vývoja tepelných čerpadiel, kde sa výrobcovia stále snažia o zvyšovanie efektivity a znižovanie hlučnosti čerpadiel.

Azda najviac však žiakov zaujal trenažér UNC nakladača, ktorý vystavovala jedna stavebná spoločnosť. Najšikovnejší žiaci, ktorí vyskúšali a otestovali možnosti a hranice tohto trenažéra boli aj ocenení.

Výstavy sa zúčastnili aj naši tesári z III. G, no nie v úlohe návštevníkov, ale ako členovia súťažného tímu, ktorí nás pod vedením majstra odborného výcviku M. Chmulíka reprezentovali na odbornej súťaži, ktorá sa každoročne koná počas tejto výstavy.

Môžeme skonštatovať, že exkurzia splnila svoj cieľ a žiaci si odniesli z výstavy množstvo nových a užitočných poznatkov a informácii, ktoré môžu využiť v edukačnom procese ako na teoretickom, tak aj na praktickom vyučovaní.