Odborná exkurzia – Literárne múzeum, Martin

V mesiaci marecapríl 2022 sa zúčastnili žiaci I.D a II.A v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis a náboženská výchova odbornej exkurzie v Literárnom múzeu v Martine.

Literárne múzeum sídli v historickej budove, ktorá bola dostavaná z grajciarových zbierok slovenského ľudu pre potreby Matice slovenskej (založenej 4. augusta 1863 v Martine) ako prvej celonárodnej inštitúcie Slovákov.

Literárne múzeum je súčasťou Slovenskej národnej knižnice a je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárno – múzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a knižnej kultúry Slovenska a Slovákov, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách – dokumentuje, prezentuje a popularizuje slovenskú literatúru a jej dejiny.

Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia. Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy prezentujú formou faksimílií – verných kópií originálov.

Žiakom sa návšteva Literárneho múzea veľmi páčila a sami zhodnotili, že informácie, ktoré vďaka tejto exkurzii získali, iste zúročia v ďalšom štúdiu.