Odborná exkurzia – Literárne múzeum SNK, Martin

Marec – mesiac kníh sme na našej škole začali návštevou Literárneho múzea SNK v Martine. Tejto exkurzie sa v piatok 1. marca 2024 zúčastnili žiaci II.A a I.NA.

S nadšením sme vstupovali do historickej budovy z konca 19. storočia v centre Martina, ktorá bola prvým sídlom Matice slovenskej a v roku 1961 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Pri vstupe nás očakávala milá a erudovaná pani lektorka, ktorej fundovaný výklad našich dejín nás previedol vývojom slovenskej literatúry od jej počiatkov v 9. storočí až po súčasnosť.

Očarila nás dvorana, ktorá bola kedysi výborovňou Matice slovenskej. Obdivovali sme nádherný gobelín, ktorý približuje dejiny Veľkej Moravy. Pani lektorka nás oboznámila nielen s dejinami samotnej miestnosti, ale aj s osobnosťami, ktoré sa významne pričinili o formovanie dejín našej literatúry a kultúry.

V druhej časti sme mali možnosť prejsť chronologicky jednotlivými obdobiami vývinu našej literatúry od Veľkej Moravy cez stredovekú, humanistickú a renesančnú literatúru, literatúru obdobia baroka, osvietenskú a klasicistickú literatúru. Pristavili sme sa tiež pri veľkých osobnostiach našej romantickej literatúry a literatúre matičných rokov, záver výkladu patril velikánom realizmu a slovenskej moderny.

Exkurzia upevnila vedomosti žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, rozšírila ich obzory o nové informácie a obohatila o množstvo zaujímavostí, ktoré sa dozvedeli a budú pre nich prínosom pri ďalšom štúdiu.