Odborná exkurzia – Meracie laboratórium, Žilinská univerzita

Žiaci 4. ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky sa zúčastnili 6. decembra 2023 odbornej exkurzie na Žilinskej univerzite, Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

V rámci Katedry cestnej a mestskej dopravy boli oboznámení s činnosťou v laboratóriách, kde sa zamerali na meranie výkonov, zaťaženia, logistiky nakladania bremien a skúšky uchytenia tovaru na dopravnom prostriedku. Mali aj prednášku o preprave nebezpečných materiálov.

Žiakom sa venoval bývalý absolvent našej školy Ing. František Synák, PhD., za čo mu patrí veľká vďaka.