Odborná exkurzia – MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina

6. februára 2024 sa žiaci III.A – študijný odbor BOZP a technické lýceum zúčastnili odbornej exkurzie vo firme MH Teplárenský holding, a.s. – závod Žilina (predtým Žilinská teplárenská, a. s.), ktorá je dominantným producentom tepelnej a elektrickej energie v meste Žilina a najbližšom okolí. Patrí medzi najstabilnejšie spoločnosti v regióne a najekologickejšie teplárne v krajine.

Vyše 50-ročná tradícia výroby ako aj snaha o neustále zlepšovanie procesov zabezpečujú stabilitu kvality výroby, jej efektivitu a ekologickosť sa podarilo výraznou mierou zvýšiť v poslednom desaťročí prebiehajúcou intenzifikáciou využitia paliva a modernizáciou zariadení.

Odbornú prehliadku nám zabezpečili zamestnanci firmy – Ing. Matúš Babčanec, vedúci prevádzky zdroja výroby tepla a Matúš Sirocký, špecialista energetickej efektívnosti. Na úvod nám predstavili spoločnosť, jej náplň práce a významné kroky v rámci modernizácie teplárne a znižovania emisií. Previedli nás výrobou, poukázali na dôležité bezpečnostné prvky a možnosti úrazov v prípade ich nedodržania. So žiakmi viedli zaujímavú diskusiu a s radosťou odpovedali na ich zvedavé otázky.

Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať za cenné informácie, ktoré naši žiaci určite využijú v ďalšom štúdiu. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.