Odborná exkurzia – Múzeum dopravy, Bratislava

V mesiaci jún sa  žiaci III.B triedy študijného odboru mechanik hasičskej techniky zúčastnili odbornej exkurzie v našom hlavnom meste v Bratislave. Spoločne s vyučujúcimi sme navštívili pobočku Slovenského technického múzea Košice – Múzeum dopravy v Bratislave, ktoré je komplexným múzeom dopravy, t. j. stálou expozíciou dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy. Pozostáva zo štyroch expozícií:

  • Zlatý vek dopravy na cestách i koľajniciach
  • Míľniky slovenského motorizmu v 2. polovici 20. storočia
  • Vývoj železničnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
  • Vodná doprava – NKP remorkér Šturec

Následne sme sa presunuli do historického centra, kde sme aspoň symbolicky navštívili  našu pani prezidentku a legendárny modrý kostolík v Bratislave. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.