Odborná exkurzia – Rosenfeldov palác, Žilina

Mestský palác, pomenovaný podľa majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda, sa nachádza v historickom centre Žiliny, neďaleko hlavných námestí. Bol postavený v r. 1907 podľa architekta M. Rautera. Je  jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v r. 2009).

Zachoval sa takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi, akými sú napríklad okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami, drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov, pôvodné svietidlá, vitrážové leptané sklá okien, monumentálne hlavné schodisko s mramorovým zábradlím, kovové zábradlie zadného schodiska, ale aj kovaný plot s hlavnou bránou.

Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný i z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu. Svojím významom prekračuje hranice Slovenska.

Možnosť navštíviť palác mali aj žiaci našej školy z I.AI.B triedy, ktorí sa nezúčastnili na lyžiarskom výcviku. So zaujímavým odborným výkladom sme prešli celý palác. Momentálne tu je inštalovaná zaujímavá výstava slovenskej výtvarníčky Lucie Tallovej.

V podkroví Rosenfeldovho paláca sa otvára tajomný svet bábok v podobe stálej expozície. Expozícia nás previedla históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku.

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a boli radi, že sa dozvedeli niečo zaujímavé z histórie Žiliny.