Odborná exkurzia – Slovenská národná knižnica, Martin

Dňa 8. novembra 2023 navštívili žiaci študijných odborov tried I. AIII. A (BOZP, TL) významnú národnú, kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu na Slovensku – Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov s fungovaním a poslaním knižnice, s využitím a spracovávaním rôznych informačných prameňov, dokumentov, ako aj so spôsobom ich vyhľadávania v knižničnom katalógu knižnice.

Čakala nás zaujímavá odborná prednáška spojená s prehliadkou veľkolepých priestorov knižnice. Z výkladu lektorov sme sa dozvedeli viaceré zaujímavé informácie – napríklad o histórii založenia knižnice, o jej poslaní, o rozmanitých, rozsiahlych službách a činnostiach, ktoré ponúka svojim návštevníkom či širokej verejnosti.

Súčasťou našej prednášky bola pútavá prezentácia o tom, ako sa orientovať v knižničnom katalógu, aké typy dokumentov si možno vypožičať, ako prebieha proces digitalizácie a uchovávania knižničných titulov. Zaujímavosťou boli aj vzácne listiny, knihy či fotografie, ktoré priniesol lektor pre žiakov. Asi najviac zaujala historická listina zatykača na významnú osobnosť slovenských dejín a literatúry – Ľudovíta Štúra, ale aj iné vydania kníh od významných slovenských autorov.

Na záver exkurzie sme mali možnosť nahliadnuť do viacerých  priestorov knižnice – napr. do univerzálnej, mikrofilmovej alebo multimediálnej študovne, ale aj do oddelení výpožičných, reprografických alebo rešeršných služieb. Odchádzali sme plní dojmov a nabití novými informáciami. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.