Odborná exkurzia – Slovenské plynárenské múzeum, Bratislava

V mesiaci jún sa žiaci III.C (študijný odbor technik energetických zariadení budov) zúčastnili odbornej exkurzie v sídle SPP v Bratislave, kde navštívili expozíciu plynárenského múzea. Všetko sa začalo výstavou „Vo svetle plynových lámp“ v roku 1992, ktorá vznikla v spolupráci s Historickým múzeom Slovenského národného múzea. Na niekoľko desaťročnú zberateľskú činnosť Pavla Hrádka a ďalších bývalých pracovníkov bratislavskej plynárne, vďaka ktorým sa zachovali mnohé dobové exponáty, nadviazal aj vznik Plynárenského múzea. Múzeum založil štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel v marci 1996 pri 140. výročí vzniku plynárenstva na Slovensku.

Prvá plynáreň na území dnešného Slovenska na výrobu svietiplynu bola založená v roku 1856 v Bratislave na dnešnom Kollárovom námestí, ktorá zabezpečovala osvetlenie mesta. O osemdesiat rokov neskôr bola vybudovaná nová plynáreň na Mlynských nivách. A práve v časti komplexu zachovaných budov tejto plynárne z roku 1936 sa vybudovalo Plynárenské múzeum. Neskoršie pribudli ďalšie plynárne na výrobu svietiplynu v Košiciach (1868), v Banskej Štiavnici (1880), v Nitre (1891), v Trnave (1900), v Komárne (1901), v Nových Zámkoch (1902) a v Novom Meste nad Váhom (1909). Slúžili pre miestne využívanie svietiplynu (plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní dreveného uhlia).

Múzeum je rozčlenené na niekoľko expozícií. Histórii svietiplynu je venovaný Pavilón histórie. Kancelária prokuristu dáva príležitosť nahliadnuť do dobovej atmosféry najvýznamnejšieho fabrického úradníka v plynárni zo začiatku storočia. Expozícia Laboratória dotvára ucelený obraz nevyhnutnej prevádzkovej spoľahlivosti výroby svietiplynu.  Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a prehĺbila im vedomosti z histórie plynárenstva na Slovensku.