Odborná exkurzia – Stredná škola požiarnej ochrany MV SR, Považský Chlmec

Žiaci z III.B triedy študijného odboru mechanik hasičskej techniky sa dňa 13. júna 2023 zúčastnili zaujímavej odbornej exkurzie v Strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci.

Žiakom bolo odprezentované, čím sa škola zaoberá, aké činnosti sa tu v rámci odborného výcviku vykonávajú, ukázané špeciálne polygóny na výcvik s protiplynovou technikou, na nelineárne horenie, lezecký výcvik. Videli ukážky zásahovej činnosti pri dopravnej nehode a poskytovaní prvej pomoci, tiež výcvik strojníkov s výškovou technikou a ďalšie používané špeciálne zariadenia.

Táto problematika úzko súvisí s požiarnou ochranou, zásahovou činnosťou pri vysokom psychickom a fyzickom zaťažení, čo sú témy, s ktorými sa v rámci študijného odboru stretávajú.