Odborná súťaž – Bezpečné dni v práci 2023

V dňoch 15. – 16. júna 2023 sa uskutočnila v Prešove pod záštitou Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda celoslovenská súťaž „Bezpečné dni v práci“ zameraná na bezpečnosť práce, na ktorej sa zúčastnil aj súťažný tím našej školy v zložení – Matúš Hronec, Lenka Šedíková (III.A) a Samuel Adame (II.A).

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Najrozsiahlejšiu časť pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Prioritnou zásadou BOZP je dôraz na prevenciu.

Zúčastnilo sa deväť 3- členných súťažných družstiev zo stredných odborných škôl a súťažilo sa v troch častiach:

Časť I. – Teoretická časť – test

Časť II. – Praktická časť- prakticky riešili modelové situácie

Časť III. – Teoreticko – praktická časť – ústna odpoveď, riešenie modelových situácií.

Tím z našej školy sa umiestnil na krásnom 3. mieste v súťaži tímov a na 2. mieste v súťaži jednotlivcov, kde našu školu reprezentovala žiačka Lenka Šedíková. Vo štvrtok sa uskutočnila aj súťaž žiakov v bowlingu, ktorú vyhral náš Samuel Adame.

Žiaci si odniesli super ceny, napr. fotoaparát, ruksak, darčekovú poukážku alebo pobyt, pre spolužiakov možnosť odbornej exkurzie. V tomto školskom roku je to už druhá celoslovenská súťaž, na ktorej sa naša škola umiestnila na popredných miestach.

Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne im gratulujeme!