Odborné školenie – MUREXIN 2024

29. februára 2024 sme pokračovali v sérii odborných školení v areáli dielní na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Tentokrát sa školenia okrem majstrov OV zúčastnili aj žiaci I.G (murár), I.K (stavebná výroba) a III.G triedy (murár).

Spoločnosť MUREXIN je už viac ako 90 rokov na trhu a momentálne ponúka v šiestich kategóriách profesionálnej stavebnej chémie okolo 3000 výrobkov.

Školiť nás prišli pán Moravský (aplikačný technik), pán Záborský (produktový manažér) a pán Kopunec (obchodno-technický zástupca). Všetko podstatné si mohli žiaci aj vyskúšať a využili aj možnosť na konzultácie. 

Školenie spoločnosti MUREXIN bolo zamerané na tieto praktické ukážky:

  • penetrovanie rôznych typov povrchov pomocou hĺbkového penetračného náteru LF-1 a adhézneho mostíka Superzáklad D4,
  • špárovanie mozaikového obkladu cementovou špárovacou hmotou FM60 FLEX a epoxidovou špárovacou hmotou FMY 90,
  • lepenie obkladu na adhézny mostík pomocou pružnej lepiacej malty KGX65,
  • výrobu živicového koberca z prírodného kameňa PU 1K v spojení s mramorovým pieskom v zrnitosti 2 až 4 mm.

Ďakujeme zástupcom spoločnosti za odborné školenie, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že žiaci využijú získané poznatky v teoretickom aj praktickom vzdelávaní.