Prezentácia našej školy v priestoroch Úradu ŽSK

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja s cieľom podporiť, propagovať a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na SOŠ a taktiež rozvíjať spoluprácu v oblasti kariérového poradenstva zorganizoval dňa 11. decembra 2023 na Úrade ŽSK workshop spojený s prezentáciou odborného a duálneho vzdelávania na stredných odborných školách v regiónoch Kysuce a horné Považie.

Prezentácia bola určená kariérovým poradcom základných škôl a centier poradenstva a prevencie a jej hlavným cieľom bolo informovať o možnostiach a podmienkach štúdia v jednotlivých odboroch SOŠ v nadchádzajúcom školskom roku 2024/2025.