Valentínska kvapka krvi 2024

Pravidelne pred blížiacim sa sviatkom zamilovaných vo februári organizujeme v spolupráci s Transfúznou stanicou v Žiline mobilný odber krvi v priestoroch školy. Tohtoročný slogan kampane Červeného kríža znie „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí“ nesie v sebe odkaz na Rh faktor krvných skupín,

Valentínska kvapka krvi každoročne priláka nových záujemcov, z ktorých sa mnohí stanú pravidelnými darcami tejto vzácnej tekutiny. Krv je najväčší dar, ktorý darcu nič nestojí a obdarovanému môže zachrániť život.

13. februára 2024 sa stretlo viac ako 30 žiakov, prevažne nastávajúcich maturantov s tímom zdravotníkov pri odbere. Chlapci sa dozvedeli nové informácie o dôležitosti starať sa o vlastné zdravie, aby mohli byť užitoční pre iných. Vybratí darcovia boli poučení o potrebe a možnostiach ďalšieho darovania, takisto ich zaujalo použitie ich krvi pre ľudí s inou krvnou skupinou.

18 žiakov, z toho 16 prvodarcov zažilo krásny deň a odchádzali s príjemným pocitom, že urobili niečo výnimočné: A. Moskal (III.A), D. Birtus, L. Podmanický a M. Škuta (IV.A), A. Ceklár, T. Dávidík, M. Janíček, L. Korček, T. Kucej, J. Kultán, M. Rábik a J. Škripek (IV.B), M. Kotyra, M. Laščiak a I. Szabo IV.C, P. Arendarik, J. Kubinec a P. Tomášák (IV.D).

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme, prajeme pevné zdravie a pri maturitných skúškach veľa úspechov!

Tabuľka znázorňuje možností darovania krvi ľuďom s inou krvnou skupinou.