Výmenná stáž žiakov v Portugalsku v rámci Erasmus+

Skupina šiestich žiakov našej školy zo študijných odborov technik energetických zariadení budov a mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa v sprievode učiteľa anglického jazyka Mariána Opiala zúčastnila v dňoch 13. – 26. októbra 2019 pracovnej stáže v portugalskom meste Barcelos. Pobyt sa uskutočnil v rámci projektu Erasmus+ „Praktické skúsenosti – cesta do sveta práce“ v spolupráci s partnerskou organizáciou Mobility friends.

Počas praxe vo firme Jomasil, ktorá sa zameriava na progresívne technológie v oblasti energií, pracovali naši žiaci podľa ich študijného zamerania. Boli rozdelení na jednotlivé pracoviská, kde po zadaní úloh pracovali samostatne pod odborným dohľadom zamestnancov firmy. Žiaci vykonávali rôzne práce súvisiace s prípravou na inštaláciu solárnych panelov a následne sa podieľali na samotnej inštalácii solárnych panelov na rodinnom dome. Ďalšia skupina pracovala na prístavbe objektu obchodnej firmy, kde v rámci prípravy najskôr balili do izolačného materiálu rôzne súčasti budúcej vzduchotechnickej inštalácie a následne sa podieľali na inštalácii takto pripravených súčastí vzduchotechniky. Žiaci tak mali možnosť spoznať iný systém organizácie práce, vyskúšať si prácu v medzinárodnom  tíme a komunikáciu v cudzom jazyku. Dostali veľkú pochvalu zo strany domácich remeselníkov, keď naši žiaci navrhli k ich zaužívanému pracovnému postupu iný, efektívnejší.

Boli ubytovaní v modernom kampuse, ktorý okrem ubytovania poskytoval aj príjemné prostredie na trávenie voľného času po práci. V jeho areáli sa nachádzajú okrem jedálne a ihrísk na rôzne druhy športov aj spoločenské priestory na mítingy, prezentácie, diskotéky, spoločenské hry a podobne. Bolo to tak ideálne prostredie na spoznávanie sa s mladými ľuďmi z Českej republiky, Poľska, Lotyšska, Rumunska a ďalších krajín. Práve sociálne kontakty s mladými ľuďmi z iných krajín sú popri pracovnej časti stáže dôležitou súčasťou programu Erasmus+.

V rámci monitoringu prebehla v Barcelose aj pracovná návšteva zástupcov SOŠ stavebnej -Magdalény Gašovej a  Anny Jarošovej. Okrem spoznania práce  na pracoviskách sa spolu so žiakmi zúčastnili aj výletu do miest Barcelos, Braga, Viana do Castelo a  Ponte de Lima. Na záver pobytu boli žiaci odmenení celodenným výletom do mesta Porto, ktorý bol spojený s vyhliadkovou plavbou po rieke Douro a s prehliadku historického centra tohto druhého najväčšieho portugalského mesta, presláveného okrem iného aj exportom známeho vína.

Celý pobyt sa ukončil v predvečer návratu na Slovensko slávnostným ceremoniálom, na ktorom riaditeľ Mobility friends odovzdal účastníkom certifikáty a spomienkové suveníry. Na záver možno konštatovať, že pobyt obohatil všetkých účastníkov o nezabudnuteľné skúsenosti a zážitky a zapojenie sa  našej školy do  programu Erasmus+  je tak veľkým prínosom pre profesijný aj ľudský rast žiakov našej školy.