Výmenná stáž žiakov z Poľska a Česka

V mesiaci marec 2023 naša škola prijala účastníkov odbornej stáže  z Česka a Poľska v rámci projektu Erasmus+.

Ako prijímajúca organizácia sme zabezpečili odbornú prax pre 7 žiakov z mesta Třebíč (ČR) zo Strednej školy stavebnej z odborov ARC (Architektúra a dizajn interiérov) a TZB (Technické zariadenia a energetická náročnosť budov). Mali zvládnuť základné stolárske práce – hobľovanie, ručné obrábanie, rezanie, spájanie dreva, lepenie, vŕtanie, technológiu opracovania rôzneho typu dreva, výber správneho náradia a nástrojov, ako aj čítanie technickej dokumentácie. Žiaci boli rozdelení do viacerých skupín. Montovali nábytok na internáte školy pod dohľadom našich majstrov odbornej výchovy, osádzali plávajúcu podlahu na školskej chate vo Vrátnej doline a vo firme pána Žatkuliaka (Ing. Ivan Žatkuliak Fordom) kompletovali nábytkové zostavy pred montážou pod vedením zamestnancov firmy.

Skupina 8 dievčat zo strednej školy – Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu (Opole, Poľsko) so zameraním na vnútornú architektúru pracovali v skupinkách v našich dielňach a na školskom internáte. Vykonávali obkladačské práce, práce so sadrokartónom a maliarske práce. Oboznámili sa s rôznymi druhmi obkladov, ich spôsobe rezania a prípravy na lepenie. Ďalšia skupina si vyskúšala technológiu suchej stavby, pracovala so sadrokartónom, učila sa ovládať základné pracovné operácie – rezanie, pilovanie, brúsenie, zakladať CW a UW profily a vykonávanie maliarskych prác.

Pobyt bol zameraný nielen na odborný rast žiakov, ale aj na rozšírenie si  kultúrnych vedomostí o našej krajine. V rámci voľného času absolvovali prehliadku mesta Žilina, Budatínsky zámok, mesto Rajecké Teplice a kúpele SPA Aphrodite a Hasičské múzeum v Martine. Do voľnočasových aktivít sa zapojili aj naši žiaci a spoločne si zahrali bowling, laser game a futbalový a volejbalový zápas zmiešaných družstiev.

Naša škola taktiež prijala troch majstrov odbornej výchovy z českého mesta Třebíč, ktorí sa špecializujú na spravovávanie dreva a to konkrétne v odboroch inštalatér/technológ zvárania kovov, tesár a stolár. Počas pobytu u nás navštívili nielen priestory praktického a teoretického vyučovania, ale aj viaceré spoločnosti súvisiace s ich profesným zameraním. Navštívili firmy DREAL, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou okien, spoločnosť Drevomax, najväčšieho slovenského výrobcu eurohranolov, slovenského výrobcu a predajcu Fines, žilinskú pobočku spoločnosti JAF HOLZ a spoločnosť MARUNA, s. r. o., ktorá sa špecializuje na zruby a drevostavby na kľúč a na výrobu reziva.

Na záver odbornej stáže boli všetkým účastníkom z rúk riaditeľa školy odovzdané certifikáty o absolvovaní.

Tieto aktivity vedú k nadviazaniu nových priateľstiev a nových profesijných vzťahov medzi školami, posilňuje sa jej medzinárodné postavenie, dostáva sa do povedomia rodičov a žiakov a v neposlednom rade sa zvyšujú odborné vedomosti a zručnosti žiakov, majstrov odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov a ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce.