Výsledky 2.kola prijímacieho konania  pre školský rok 2022/2023 

Výsledky 2.kola prijímacieho konania  pre školský rok 2022/2023 

Dátum konania: 20.06.2023

 

2447 K mechanik hasičskej techniky

 

poradie

kód žiaka

body ZŠ

test SJL

test

MAT

súčet bodov

výsledok PK

1.

ZATU502

29

11

9

49

prijatý

 

 

 

3349 K technik drevostavieb

 

poradie

kód žiaka

body ZŠ

test SJL

test

MAT

súčet bodov

výsledok PK

1.-2.

ZATU505

10

10

14

34

prijatý

1.-2.

ZATU503

18

8

8

34

prijatý

 

 

 

3918 M technické lýceum

 

poradie

kód žiaka

body ZŠ

test SJL

test

MAT

súčet bodov

výsledok PK

1.

ZATU501

30

12

16

58

prijatý

2.

ZATU506

31

11

14

56

prijatý

3.

ZATU507

27

8

15

50

prijatý

 

 

 

 

Počet voľných miest po 2. kole prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

 

 

Študijný / učebný odbor

plán

prijatia

počet

zapísaných

počet voľných miest

M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

14

14

0

3918 M technické lýceum 

8

8

0

K technik energetických zariadení budov

31

31

0

K operátor stavebnej výroby

12

11

1

2447 K mechanik hasičskej techniky

16

14

2

3349 K technik drevostavieb

15

10

5

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

10

7

3

3661 H murár

16

4

12

3678 H inštalatér

14

11

3

3686 F stavebná výroba

10

7

3