Vzdelávací program ,,Viac rozmýšlať, menej hejtovať“

V pondelok 18. septembra sa žiaci z tried I.G, II.A, II.C a III.G mali možnosť zúčastniť vzdelávacieho programu s názvom „Viac rozmýšlať, menej hejtovať”, ktorý je zameraný na demokraciu, ľudské práva, občiansku participáciu a prevenciu nenávisti.

Lektorom bol Mgr. Pavol Struhár, PhD. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Cieľom programu je rozšírenie vedomostí o demokracii, ľudských právach, interkultúrnych vzťahoch, získanie a zdokonalenie schopnosti argumentovať, kriticky myslieť, vyhľadávať či overovať informácie, hľadať kompromisné riešenia a urovnávať konflikty.

Žiakom sa aktivita páčila a aktívne sa zapájali. Po skončení programu vyplnili krátky e-dotazník, ktorý slúži lektorovi ako spätná väzba. Veľmi pekne ďakujeme aj prednášajúcemu  za jeho čas a ochotu. Už teraz sa tešíme na budúcu návštevu.

Bližšie informácie nájdete na no-hate.sk