Zástupcovia našej školy na ENERGOINFO 2023

Vo štvrtok 30. novembra 2023 sa konala vedecko – technická konferencia ENERGOINFO v priestoroch spoločenskej sály Spojenej školy v Banskej Bystrici – Kremničke. V rámci nadviazania spolupráce sme sa zúčastnili na konferencií a navštívili sme aj úsek praktického vyučovania – dielne Spojenej školy.

Organizátor konferencie – Územné koordinačné centrum Zväzu slovenských vedecko technických spoločností (ÚKC ZSVTS) v spolupráci s Cechom vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií (CVTTi)  zameriava pozornosť na efektívne získavanie energie pre priemyselnú aj na komunálnu potrebu. Cieľom konferencie bolo:

  • podporiť výzvy pre udržateľnú energiu, pre aplikácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v regionálnych energetických systémoch;
  • podporiť vývoj OZE v stavebníctve a prechod na ekologické a hlavne ekonomické hospodárenie.

Žiaci Spojenej školy v odbore technik energetických zariadení budov (TEZB) mali jedinečnú príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z praxe, ktorí realizujú a prevádzkujú projekty určené pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a hospodárnosti.

Prednášky boli zamerané na sanáciu rozvodov vykurovania, TUV, plynu a kanalizácie v bytových domoch (REHAU), biomasu a slnko ako zdroj tepla (THERMO/SOLAR) a radónu v budovách v súvislosti s energeticky úspornými opatreniami.

Sme veľmi radi, že sme sa na konferencii zúčastnili a mali tak možnosť získať aktuálne informácie, získať nové kontakty a nadviazať novú spoluprácu. Budeme radi, ak sa uvidíme u nás na medzinárodnej súťaži Mladý stavbár 2024.