Žiačky z Poľska na medzinárodnej praxi na pôde našej školy

V termíne od 17. februára – 02. marca 2019 navštívilo Strednú odbornú školu stavebnú v Žiline 10 žiačok zo školy Zespół szkol budowlanych im.Papieża Jana Pawla II v Opole v rámci programu Erasmus+. Pedagogický dozor im robil zástupca školy p. Piernikarsky.

Po príchode boli naši hostia ubytovaní na školskom internáte, zoznámili sa s priestormi školy a praktického vyučovania na Bánovskej ceste.Počas dvoch týždňov sa zoznamovali s novými ľuďmi, mohli porovnávať spôsoby výučby a prístup k vzdelávaniu, pracovnú morálku, ale aj spoznávať kultúru, históriu, mentalitu a spôsob života v našom kraji.

Cieľom ich pobytu bolo priame zapojenie sa do praktického vyučovania – pracovali so sadrokartónom, vykonávali obkladačské a maliarske práce. Naša škola má veľmi dobre vybudované tzv. suché dvory pre stavebné profesie, čo nám umožňuje prevádzať odborný výcvik aj v chladnejších mesiacoch. Po oboznámení sa s bezpečnosťou práce si v našich „suchých dvoroch“ pod vedením majstrov p. Škriteka a p. Kullu vyskúšali  spôsoby obkladania a prácu so sadrokartónom. Dievčatá pracovali s rôznymi náradiami a nástrojmi a s radosťou môžeme potvrdiť, že svoju prácu zvládli na „výbornú“. V spolupráci s našimi chlapcami boli zmodernizované sanitárne priestory v komplexe našej školy.

Vo voľnom čase si prezreli so sprievodcom naše mesto, navštívili Budatínsky a Oravský hrad, previezli sa historickou železnicou v Oravskej Lesnej, ktorá je jednou z mála zachovaných  úzkorozchodných úvraťových železníc na svete a je unikátnou technickou pamiatkou. Venovali sa aj športovým aktivitám – vďaka p. učiteľovi  Priesolovi sa zoznámili a zahrali si Kin-ball v našej telocvični, taktiež aj bowling a laser game spríjemnili ich pobyt u nás.  Na internáte im p. vychovávateľka Gabriela Kupková  pripravila deň umeleckej tvorivosti.

Dva týždne ubehli veľmi rýchlo. Ocenením schopností, zručností a vedomostí žiačok bolo slávnostné odovzdávanie certifikátov riaditeľom SOŠ stavebnej v Žiline Josefom Ilčíkom.

Cieľom mobilitných projektov je nielen získať špeciálne odborné zručnosti, ale rozvíjať aj sociálne kompetencie, čo sa darí aj vďaka práci v zmiešaných tímoch. Poľský a slovenský jazyk si je blízky, a preto nevznikala medzi účastníkmi jazyková bariéra.

Stáže otvárajú žiakom brány do sveta práce, zabezpečujú ich vysoko kvalitnú odbornú prípravu pre budúce povolanie, podporujú internacionalizáciu SOŠ stavebnej v Žiline, zvyšujú záujem žiakov o štúdium cudzieho jazyka a dostávajú školu do povedomia rodičov a širokej verejnosti.