Žilinský deň zdravia

21. septembra 2023 sa žiaci III.C (študijný odbor TEZB) zúčastnili veľmi zaujímavej akcie s názvom ,,Žilinský deň zdravia“. Organizátori osvetovou činnosťou upozorňovali na rôzne civilizačné choroby a ponúkali zdravú alternatívu života. Aktivita bola vhodná na doplnenie školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy k zdravému životnému štýlu a prevencii zdravia.

Návštevníkom ponúkli široké spektrum služieb zameraných na prevenciu zdravia, poradenské služby a prevenciu ochorení pohybového aparátu. K dispozícii boli rôzne merania – stres, cholesterol, tlak, telesný a podkožný tuk, arytmia srdca, ale aj vyšetrenie dechtu v pľúcach. Niektorí žiaci boli veru veľmi prekvapení, aké ich majú už v tak mladom veku poškodené. Samostatná časť bola venovaná fajčiarom a informáciám o možnostiach, ako prestať alebo aspoň znížiť závislosť alebo škodlivosť.

OZ NIE RAKOVINE okrem iného ponúkla návštevníkom v nadrozmernej makete hrubého čreva a  najväčšej makete pľúc v Európe vizuálne aj obrázkovo znázornené jednotlivé štádia rakoviny. Poskytli informácie osvetľujúce rizikové faktory, príznaky, príčiny, vznik, priebeh a dôsledky ochorení.

Organizátorom sa naozaj podarilo vzbudiť u mladých ľudí záujem o zdravý spôsob života, čo bolo vidieť aj na veľkom záujme a myslíme si, že práve mladá generácia v stredných školách  potrebuje inšpirujúce impulzy k svojmu životnému štýlu obohatené o edukatívne informácie.