Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 prebiehala od septembra do decembra  2023 v troch kolách – školskom, regionálnom a finálovom. V hre Finančná sloboda sú produkty veľmi podobné reálnym produktom dostupným na našom trhu. Preto hráč pri rozhodovaní môže použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč vie aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hr

6. decembra 2023 prišlo súťažiť 19 najlepších dvojíc – víťazov regionálnych kôl z celého Slovenska na Základnú školu M.R. Štefánika v Žiari nad Hronom, kde sa uskutočnilo finálové celoslovenské kolo.

Tri  víťazné dvojice získali od spoločnosti OVB a neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia n.o. hodnotné ceny – tablety a smarthodinky.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali žiaci zo IV.C triedy Samuel Firda a Adrián Koša (študijný odbor technik energetických zariadení budov) a s potešením konštatujeme, že chlapci získali krásne 2. miesto!

Srdečne im gratulujeme!