PREZENTAČNÝ DEŇ – ODBORNÉ ŠKOLENIE REMS 2024

V pondelok 29. apríla 2024 sme kontinuálne pokračovali v sérií odborných školení. Tentokrát sa predstavila spoločnosť REMS aj s praktickými ukážkami náradia a nástrojov.

Spoločnosť REMS od roku 1909 vyvíja produkty pre spracovanie potrubí, sanitárnych rozvodov a vykurovania najmä pre inštalatérov. Najprv to bolo ručné náradie a následne stroje a elektrické náradie. Dnes je REMS popredným kvalitným výrobcom strojov a nástrojov na spracovanie rúr. 

Spoločnosť prezentovali pán Rečka a pán Javorský. Určené bolo pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov TEZB a MSIZ, ale zúčastnili sa ho aj druháci z odboru inštalatér s majstrom OV Ladislavom Pidíkom.

Postupne predstavili výrobky spoločnosti a zamerali sa aj na tie, ktoré má k dispozícií na výuku naša škola. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti, ako je napríklad lisovanie oceľových rúr, či ako funguje otočná lisovacia hlava pre ťažko dostupné miesta. Prezentovanou novinkou boli lisovacie kliešte Akku-Press 22V Connected s Wi-fi pripojením a OLED displejom, ktoré ponúkajú monitorovanie lisovacieho tlaku, geografickú lokalizáciu a protokoly o nameraných údajoch.

Zdôraznili, ako sa o náradie a nástroje starať, že servis je dôležitý, pretože za vykonanú prácu ručí ten, kto ju vykonal – teda inštalatér. Spoločnosť ponúka bezplatnú kontrolu lisovacích klieští – meranie sily lisovania.

Sme radi, že sme mohli žiakom pripraviť ďalší prezentačný deň bohatý na nové informácie. Ďakujeme zástupcom spoločnosti za školenie a za reklamné predmety, ktoré skrášlia naše dielne a učebne na praktickom vyučovaní.

Pripravujeme:

21. máj 2024 – Odborná exkurzia – výrobný závod IMMERGAS, Poprad