Certifikačné školenie Alcadrain

Pre žiakov III.G triedy, učebný odbor inštalatér a IV.D triedy študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, sme zabezpečili certifikačné školenie od spoločnosti ALCA GROUP. Konalo sa v stredu 8. novembra 2023 v prednáškovej sále v dielňach praktického vyučovania na Bánovskej ceste 9.   

Školenie bolo zamerané na sanitárnu techniku, jej správnu montáž a servis. Žiaci sa oboznámili s produktami, ktoré spoločnosť vyvíja a vyrába. Certifikát, ktorý žiakov oprávňuje na montáž a poskytovanie predĺženej záruky produktov, dostanú žiaci na konci štúdia spolu s maturitným vysvedčením a výučným listom. Po ukončení štúdia budú po súhlase zverejnení na stránke spoločnosti  ako montážnici oprávnení na servis a montáž.

Na školení sa zúčastnili aj vybraní žiaci z III.C triedy študijného odboru TEZB, spolu s tromi majstrami odborného výcviku a jeden učiteľ odborných predmetov. Všetci žiaci dostali tašku s propagačnými materiálmi a malým darčekom od spoločnosti.  

Ďakujeme školiteľovi p. Fischerovi zo spoločnosti ALCA GROUP – ALCADRAIN, že nás opäť navštívil, za spoluprácu a materiálnu podporu pri výuke našich žiakov.

Pripravujeme:

15. november 2023 – odborné školenie HENCO (IV.C TEZB, IV.D MSIZ, III.G inštalatér, II.C TEZB, II.G inštalatér)

21. november 2023 – certifikačné školenie HANSGROHE (IV.D MSIZ, III.G inštalatér)

5. december 2023 – Deň otvorených dverí spolu so spoločnosťou HANSGROHE – súťaže, úlohy, prezentácie pre uchádzačov