Certifikačné školenie ALCADRAIN 2024

Pre žiakov IV.C triedy (študijný odbor technik energetických zariadení budov), sme zabezpečili certifikačné školenie od spoločnosti ALCA GROUP. Konalo sa v pondelok 22. januára 2024 v prednáškovej sále na Bánovskej ceste 9, kde máme dielne praktického vyučovania.   

Školenie bolo zamerané na sanitárnu techniku, jej správnu montáž a servis. Žiaci sa oboznámili s produktami, ktoré spoločnosť vyvíja a vyrába. Certifikát, ktorý žiakov oprávňuje na montáž a poskytovanie predĺženej záruky produktov, dostanú žiaci na konci štúdia spolu s maturitným vysvedčením a výučným listom. Po ukončení štúdia budú po súhlase zverejnení na stránke spoločnosti ako montážnici oprávnení na servis a montáž.

Všetci žiaci dostali tašku s propagačnými materiálmi a malým darčekom od spoločnosti.  

Ďakujeme školiteľovi p. Fischerovi zo spoločnosti ALCA GROUP – ALCADRAIN, že nás opäť navštívil, za spoluprácu a materiálnu podporu pri výučbe našich žiakov.