Prednáška Trestnoprávna zodpovednosť – Mestská polícia Žilina

Primárna prevencia mládeže je veľmi dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole. Preto sme aj tento zorganizovali pre našich prvákov prednášky na tému trestnoprávna zodpovednosť, kriminalita mládeže a kyberšikana, ktoré ako po iné roky vedú preventistky z Mestskej polície v Žiline.

Je nesmierne dôležité informovať žiakov o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska ich  bezpečnosti a zdravia. Upozornili, že je potrebné, aby boli všetci zodpovední a disciplinovaní.

Žiakom sa prednáška veľmi páčila, o čom svedčila aj zaujímavá diskusia.