Certifikačné školenie SCHELL 2024

Žiaci končiaceho ročníka v odbore technik energetických zariadení budov (TEZB) sa zúčastnili na školení spoločnosti SCHELL. Konalo sa 22. januára 2024 na Bánovskej ceste v dielňach praktického vyučovania.

Školenie viedol zástupca spoločnosti pán Bahník. Na začiatku žiaci dostali malý darček – tašku s perom a kľúčom na montáž rohových ventilov. Spoločnosť je zameraná na výrobu sanitárnych samozatváracích aj elektronických senzorových armatúr, splachovacích systémov pre WC,  pisoárov, pripojovacích rohových ventilov a nezámrzných ventilov.

Počas školenia žiakom predstavil výrobky, ako aj novinky spoločnosti, ktoré majú montážnikom uľahčiť, zjednodušiť a zrýchliť prácu. Žiakom boli demonštrované vzorky výrobkov a cez inštruktážne videá vysvetlená správna montáž týchto výrobkov. Poukázal na to, že obrázkový návod je pri každom produkte a že je veľmi dôležitý.

Spoločnosť spolupracuje s našou školou nielen formou odborných školení, ale prispieva aj materiálom na súťaž a výučbu žiakov. Zástupcovi spoločnosti SCHELL ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.