V pondelok 27. marca 2023 sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Tento rok sa organizoval už 25. ročník súťaže.

Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách – Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka a Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka.  Riešené úlohy boli ako každý rok nápadité a prispeli k rozvoju logického myslenia a využiteľnosti matematiky v praktickom živote.

Najlepšie z našej školy sa umiestnili:

Dominik Bielik (I. C)

Dávid Pilko (I. C)

Adam Bolek (I. D)

Všetci súťažiaci boli od organizátorov súťaže odmenení diplomami a písacími pomôckami. Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a blahoželáme.