Naši žiaci prezentovali tradičné remeslá

Dňa 14. októbra 2023 sa v areáli Budatínskeho hradu konalo tradičné podujatie – Budatínsky rínok, ktorým sa končí hlavná sezóna na Budatínskom hrade. Prinieslo bohatý program ako remeselný jarmok, koncerty a mnohé iné aktivity.

Svoju činnosť predstavili tiež stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Nechýbali samozrejme ani žiaci našej školy, ktorí prezentovali tradičné tesárske remeslo, pričom predvádzali zhotovenie rybinového spoja rohu drevenice. Reprezentovali nás Jakub Chmeliar a Patrik Papánek z II.D triedy (študijný odbor technik drevostavieb) pod vedením majstra OV Mariána Chmulíka.

Teší nás, že v rámci takýchto podujatí môžeme zviditeľniť tradičnú remeselnú prácu a prezentovať našu školu a jej šikovných žiakov.